آسمان مجازی یا همان سقف کشسان با قابلیت نورپردازی در طرح های متنوع در قسمت های مختلف خانه قابل استفاده است

آسمان مجازی

سقف کشسان مدل ۲۴

1,000,000 تومان

آسمان مجازی

سقف کشسان مدل۳۱

1,000,000 تومان